User Tools

Site Tools


15079-s-o-sim-o-la-gi

São Simão là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,055 km², dân số năm 2007 là 15367 người, mật độ 37,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15079-s-o-sim-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)