User Tools

Site Tools


15080-s-o-thom-das-letras-la-gi

São Thomé das Letras là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 32 km², dân số năm 2007 là 6880 người, mật độ 333,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15080-s-o-thom-das-letras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)