User Tools

Site Tools


15084-s-o-valentim-do-sul-la-gi

São Valentim do Sul là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 92,24 km², dân số năm 2007 là 2271 người, mật độ 24,62 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15084-s-o-valentim-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)