User Tools

Site Tools


15112-sabahphrynus-la-gi

Sabahphrynus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Sabahphrynus

Sabahphrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 50% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sabahphrynus tại Wikispecies
15112-sabahphrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)