User Tools

Site Tools


15216-san-l-i-de-cubarral-la-gi

Cubarral [, San Luis de]
—  Khu tự quản  —
[[Tập tin:Flag of Cubarral [, San Luis de].svg|100px|alt=Hiệu kỳ của Cubarral [, San Luis de]|border|Hiệu kỳ của Cubarral [, San Luis de]]]
Hiệu kỳ
[[Tập tin:Escudo de Cubarral [, San Luis de].svg|80px|alt=Ấn chương chính thức của Cubarral [, San Luis de]|Ấn chương chính thức của Cubarral [, San Luis de]]]
Ấn chương
[[Tập tin:Colombia - Meta - Cubarral [, San Luis de].svg|250px|Vị trí của khu tự quản Cubarral [, San Luis de] trong tỉnh Meta]]
Vị trí của khu tự quản Cubarral [, San Luis de] trong tỉnh Meta
Quốc gia  Colombia
Tỉnh (Departmento) Meta
Thủ phủ San Luis de Cubarral
Diện tích
 • Tổng cộng 1.158 km2 (447 mi2)
Dân số (28 tháng 5 năm 2005)
 • Tổng cộng 4.125

Cubarral [, San Luis de] là một khu tự quản thuộc tỉnh Meta, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Cubarral [, San Luis de] đóng tại San Luis de Cubarral Khu tự quản Cubarral [, San Luis de] có diện tích 1158 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Cubarral [, San Luis de] có dân số 4125 người.[1]

Bản mẫu:Tỉnh Meta

15216-san-l-i-de-cubarral-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)