User Tools

Site Tools


15249-santa-am-lia-la-gi

Santa Amélia là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 77,903 km², dân số năm 2007 là 4137 người, mật độ 53,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15249-santa-am-lia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)