Yeu em

Cách làm chuột Origami

Chuột Origami rất đáng yêu và ít đáng sợ hơn nhiều so với thực tế. Đây là một dự án cấp trung gian thậm chí phù hợp với trẻ em . Nhìn từ xa, bạn có thể nhầm con chuột origami này là thỏa thuận thực sự, nhưng không giống như các đối tác tinh nghịch của chúng, những con chuột này rất thân thiện và không phá hủy!

Bạn có thể tạo ra một bó origami khác nhau, bằng cách gấp lưng và tai khác nhau. Có nhiều tư thế chuột để thực hiện. Dự án này chỉ cần một tờ giấy vuông .