Yeu em

Classic Corpse Reviver Số 2 Công thức Cocktail

Hồi sinh xác chết được cho là mạnh mẽ, nhưng chúng mạnh đến mức nào? Họ chắc chắn không phải là đồ uống yếu và họ đứng lên cho danh tiếng của họ. Mỗi công thức trong số này trung bình đạt tới nồng độ cồn khoảng 30% theo thể tích (60 bằng chứng), tương đương với martini trung bình .